Meerdaal Games: here we come

Al gehoord van de Meerdaal Games? Het ontmoetingstornooi onder TCM-clubleden. Voor alle niveaus.

Nee, we zijn niet op zoek naar 'clubkampioenen', dat klinkt te on-Meerdaals. Wer richten onze pijlen op iedereen die openstaat om eens met en tegen andere leden te spelen in een vriendschappelijke ontmoeting.

Vanaf nu kan je je inschrijven. Het inschrijvingsformulier en het reglement vind je via deze link.