Reserveer je terrein

Alle leden die hun lidgeld betaald hebben, kunnen reserveren via het online reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen.

Hiervoor log je in met je lidnummer of je mailadres en ga je naar Terrein. Je klikt op een vrij veld om te reserveren.

Welke regels hanteert TCM?

We hebben 4 groepen in het reservatiesysteem:

Groep

Leden

Rechten

Dagreservatie < 18u

14+

Deze leden kunnen overdag een terrein reserveren bovenop de reservatie van ’s avonds of in het weekend.

Avond > 18u/Weekend

14+

3 keer reserveren kan voor de volgende 7 dagen.

Snelreservatie

 

Ligt een veld vrij, kan je dit 1 dag op voorhand reserveren – ook als je reeds 3 keer gereserveerd hebt in de volgende 7 dagen.

Jeugd <14j

14-

Leden onder de 14 jaar kunnen 4 keer reserveren voor de volgende 7 dagen. Zij kunnen spelen vóór 19 uur.

Te laat

Als een speler meer dan 15 minuten te laat is, komt het uur vrij en kan het worden ingenomen door andere spelers.

Annuleren

Wie om één of andere reden niet kan spelen, zorgt uit respect voor de anderen voor vervanging of annuleert de reservatie online. Het TCM-bestuur kan controles uitvoeren op het al dan niet correct reserveren. Lees het clubreglement na.

Spelen met een gast

Gezien het hoge aantal leden zijn de terreinen er in eerste plaats voor de leden. Drie keer per seizoen mag je gratis een niet-lid uitnodigen. Spelen met gasten kan door bij het reserveren van een speler te klikken op 'zoek gastspeler'. De gastspeler moet gekend zijn bij Tennis Vlaanderen. Indien dit nog niet het geval is, ga je naar de website van Tennis Vlaanderen en klik je op 'inloggen' en op 'ik ben nog geen lid'. Je maakt eerst je gastspeler aan en kan hem/haar nadien selecteren om te reserveren.

Wat moet je doen bij problemen?

Lees de handleiding even na.

Stuur een e-mail naar reservatie@tcmeerdaal.be.