Terreininspectie

We proberen de bespeelbaarheid van de terreinen zo goed mogelijk voor onze leden te beoordelen en de website aan te passen met de juiste informatie.

Zo kunnen we ervoor zorgen dat de leden geen onnodige verplaatsingen doen naar het clubhuis om dan vast te stellen dat er niet kan gespeeld worden.

Volg dus, bij regenachtig weer, de website op.

Wie staat voor jullie klaar?

Marc Daman, Yvonne Drenth, Roel Olaerts, Erik Roosens, Jan Van Den Broucke en Eddy Verstraeten.