Ongeval op het veld

Heb je een ongeval tijdens het tennisspel in binnen- of buitenland, weet dan dat je verzekerd bent via Tennis Vlaanderen (Ethias). Contacteer de secretaris zodat de ongevalsaangifte tijdig - binnen de 5 dagen - kan gebeuren.

De polis tegen sportongevallen kan je via deze link inkijken.